Bouw begonnen

De bouw is begonnen

De bouw is begonnen. Tweedehands stelden platen

Voorbereiding terrein en hergebruik Stelcon platen

Stelcon platen

Vandaag is de firma Huybens begonnen met het strippen van de toplaag van de begroeiing om het terrein gereed te maken. Nadat de riolering is doorgetrokken vanuit de Waarderveldweg en er zowel een aansluiting is gemaakt voor het hemelwater als voor de andere stromen, kan het egaliseren van het terrein beginnen. Ruim 300 kubieke meter zand zal worden aangebracht om het terrein echt vlak te maken.

Als laatste worden dan de Stelcon platen aangebracht. Een aantal van die platen zijn tweedehands en hebben in het verleden op de terreinen van MAAK en Reshift gelegen. Zo krijgen deze platen uit de Waarderpolder een tweede leven. Dit is natuurlijk geheel in lijn met de filosofie van Lekker Zootje om koffiedrab her te gebruiken en er oesterzwammen op te groeien. Mooi dat verschillende bedrijven uit de Waarderpolder elkaar zo kunnen helpen.

Binnenkort meer nieuws over de voortgang!

Strippen toplaag en aanleg riool

Strippen terrein

aanleg riolering kwekerij
aanleg kwekerij
aanleg riolering kwekerij